180 rocznica urodzin Marii Konopnickiej -patronki Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzicach

Rok 2022 jest czasem upamiętniającym dorobek Marii Konopnickiej. Patronka naszej szkoły urodziła się 23 maja 1842 roku w Suwałkach i została zapamiętana przez pokolenia Polaków jako wybitna poetka, pisarka i aktywistka walcząca o prawa kobiet i niepodległość Polski.

W jej dorobku  znalazło się kilka tomów poezji oraz opowiadania dla dzieci i młodzieży. Któż z nas nie czytał opowiadania „O krasnoludkach i sierotce Marysi”, czy też „O Janku wędrowniczku’? Do jej najbardziej znanych nowel naleą „Mendel Gdański”, „Nasza szkapa” czy też „Miłosierdzie gminy”.

Maria Konopnicka uprawiała również publicystykę i tłumaczyła literaturę obcą. Napisała tekst do doskonale znanej wszystkim Polakom „Roty”. Była osobą nietuzinkową – aktywistką, feministką, w jej dziełach dominowała tematyka społeczno-polityczna.

Maria Konopnicka zmarła 8 października 1910 roku we Lwowie, na jej grobie umieszczono cytat z jej utworu pt ”W zaduszny dzień”:

„…Proście wy Boga o takie mogiły,

Które łez nie chcą, ni skarg, ni żałości,

Lecz dają sercom moc czynu, zdrój siły

Na dzień przyszłości….”