Kandydaci do klas pierwszych!

Przypominamy o nadchodzących terminach rekrutacji!

Do 13 lipca 2022r. do godz. 14.00 powinniście dostarczyć do naszej szkoły świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, można złożyć oryginały.  Przez platformę rekrutacyjną dolnoslaskie.edu.com.pl/kandydat wpiszcie oceny ze świadectwa ukończenia szkoły i wyniki egzaminu ósmoklasisty.

 21 lipca 2022r.  nasza szkoła ogłosi listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 Od 22 lipca 2022r. do 29 lipca 2022r. do godz. 14.00 powinniście złożyć w naszej szkole oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone do 13 lipca.

 1 sierpnia 2022r. ogłosimy listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

 

Wszelkich informacji udzielamy pod numerem telefonu 74 6650952 lub w sekretariacie szkoły przy ul. M. Skłodowskiej – Curie 9 w Świebodzicach.