Ostatnie wakacyjne wspomnienia z kroniki szkoły

Jutro rozpoczynamy nowy rok szkolny 2022-2023, a więc czas zakończyć nasze wakacyjne wspominki o szkole. Trochę w przyspieszonym tempie wracamy do sześcioksiągu – do części 3-6, obejmujących lata 1998-2004.

W tym okresie oczywiście życie szkolne kwitło zgodnie z duchem czasów. Zmieniała się moda, wystrój szkoły, nauczyciele, ale to, co się nie zmieniło – to ponadczasowa chęć uczniów do zabawy oraz ich zapał do nauki i sportu! A świadczą o tym liczne fotografie uwieczniające tradycyjne imprezy szkolne, wycieczki krajowe i zagraniczne i niezliczona ilość dyplomów za udział uczniów w zawodach, konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zarówno tych humanistycznych, jak i ścisłych. Liceum w Świebodzicach było często wymieniane w gronie najlepszych dzięki ambitnym i utalentowanym uczniom, których nazwiska zapamiętamy na długo, między innymi T. Kurek, M. Werczyński, A. Adamska, M. Smaza, D. Werczyński i wielu, wielu innych, lista jest bardzo długa…..

Był to też czas ZŁOTEGO JUBILEUSZU SZKOŁY, który obchodzony był z wielką pompą.

Na początku XXI wieku, wspólnymi siłami uczniów i nauczycieli powstawał nasz wyjątkowy system oceniania punktowo-procentowy, który ewoluując, funkcjonuje do dziś.

Wszystkie te wspomnienia nie zatrą się w naszej pamięci dzięki pracy takich uczniów jak: M. Pietroń, I. Drohomirecka, M. Marek, A. Szczeblowska, K. Poniewierski, którzy pod czujnym okiem pani Danuty Opalińskiej spisali wydarzenia z historii szkoły w formie kronik, a które dostępne są zawsze w bibliotece szkolnej. Dziękujemy!