Wolontariat

Wolontariat przy ZOL w Świebodzicach

Wpisując się w tradycję lat ubiegłych i w tym roku uczniowie naszej szkoły rozpoczęli wolontariat przy Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym (ZOL-u) w Świebodzicach. ZOL jest to całodobowy oddział opieki długoterminowej, świadczący pomoc medyczną i pielęgnacyjną osobom...